prof. Yuko Nakama Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto


prof. Yuko Nakama

Historyk sztuki i profesor na Uniwersytecie Ritsumeikan w Kioto. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na okresie niemieckiego romantyzmu, japońskiej sztuce tradycyjnej i nowoczesnej oraz analizie porównawczej estetyki krajobrazu. Jej wybrane publikacje to m.in. Caspar David Friedrich und die Romantische Tradition, Berlin, 2011; The Perception of Nature – Construction of Landscape. Global Perspectives, (red.), Tokio, 2014; Aesthetics and Landscape: Crystallization of Nature Images, International Yearbook of Aesthetics, Kraków, 2014; The aesthetics of nature in Japanese art and its historical development, „Journal of Zhengzhou University”, 2015. Prowadziła gościnnie wykłady na Uniwersytecie Erlangen, Uniwersytecie Bolońskim, w Starej Galerii Narodowej w Berlinie, Starym Muzeum Pałacowym w Tajpej i innych instytucjach. Jest członkiem komitetu Japońskiego Stowarzyszenia Estetyki, komitetu doradczego „Sztuka w tłumaczeniu” (Fundacja Getty, USA) oraz komitetu redakcyjnego „kritikè - rivista di letteratura artistica e metodologia” (Włochy).