Relacje sztuki europejskiej i japońskiej doczekały się wielu opracowań naukowych. W Polsce przede wszystkim tych, obejmujących ramy czasowe - od II połowy XIX w., przez przełom wieków XIX i XX, po dwudziestolecie międzywojenne. Obecnie relacje te wyglądają jednak zupełnie inaczej. Celem konferencji i wydarzeń towarzyszących jest próba zbadania jak wygląda recepcja kultury i tradycji japońskiej w sztuce polskiej współcześnie - w dobie powszechnej mobilności, rezydencji artystycznych, projektów badawczych, wymian studenckich, międzynarodowych wydarzeń kulturalnych oraz gwarantowanego przez Internet swobodnego dostępu do informacji.