prof. Shigemi Inaga  International Research Centre for Japanese Studies, Kyoto


prof. Shigemi Inaga 

Shigemi INAGA – profesor w Międzynarodowym Centrum Badań nad Japonią. Inaga jest japońskim naukowcem specjalizującym się w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie porównawczym oraz historii wymian kulturowych.

Ukończył studia magisterskie w zakresie komparatystyki oraz historii sztuki XIX wieku we Francji na Uniwersytecie Tokijskim. W 1988 roku otrzymał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Diderota w Paryżu.


Kariera
W latach 1988-1990 Inaga był asystentem w Departamencie Sztuk Wolnych. Następnie był adiunktem na Uniwersytecie Mie i piastował tę pozycję od 1990 do 1997 roku. W 1997 roku Inaga rozpoczął pracę w Międzynarodowym Centrum Badań nad Japonią i w 2004 roku uzyskał tam tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2006-2007 był profesorem wizytującym w John W. Kluge Center w Bibliotece Kongresu, w Waszyngtonie. Od 2013 do 2015 roku, Inaga pełnił funkcję dziekana Szkoły Nauk Kulturowych i Społecznych na Uniwersytecie Studiów Zaawansowanych (Japonia). W latach 2016-2018 Inaga był Wicedyrektorem Generalnym Międzynarodowego Centrum Badań nad Japonią.