dr Magdalena Furmanik-Kowalska Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


dr Magdalena Furmanik-Kowalska

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Nauki o Sztuce, 2014) i Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Studies, 2009). Współorganizatorka wielu konferencji międzynarodowych dotyczących sztuki Azji. Od 2016 roku zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw polskiej sztuki współczesnej (Wozownia, HOarT, Galearnia). Autorka książki „Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich” oraz współredaktorka publikacji „Strój – zwierciadło kultury” i „Sztuka stroju, strój w sztuce”. Więcej: http://www.magdalenafurmanik.pl