dr Magdalena Durda-Dmitruk Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


Absolwentka historii sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996) oraz podyplomowych międzynarodowych studiów z zarządzania kulturą (Mastère Spécialisé Européen en Management des Entreprises Culturelles, 1999/2000, Francja). W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kuratorka, koordynatorka i organizatorka przedsięwzięć popularyzujących fotografię i sztukę współczesną w Polsce i za granicą (m.in.: Litwa, Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, USA, Włochy, Japonia, Mongolia, Islandia). Kuratorka Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej (siedmiu edycji: 2005-2011, 2015), Warszawskiego Biennale Sztuki Mediów (trzech edycji: 2005, 2007, 2010), kuratorka galerii sztuki (m.in. Salon Sztuki 49 w Warszawie, od 2014 roku – uczelnianej galerii APS). Zastępca redaktora naczelnego pisma artystycznego „mediaart“ (2009-2012). Autorka tekstów o sztuce, publikacji poświęconych zagadnieniom fotografii, sztuki mediów, sztuki współczesnej. Wykładowca w warszawskiej ASP (2005-2012). Od 2013 roku adiunkt w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.