prof. Jerzy Uścinowicz Politechnika Białostocka; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


prof. Jerzy Uścinowicz

Architekt, nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Profesor Międzynarodowej Akademii Architektury. Autor i redaktor naukowy licznych publikacji, głównie z dziedziny architektury sakralnej oraz architektury kultur lokalnych pogranicza. Autor ponad 110 większych projektów architektonicznych, w tym ponad 50 obiektów i zespołów sakralnych. Autor 50 indywidualnych, w tym 40 zagranicznych, wystaw architektury sakralnej. Laureat licznych konkursów architektonicznych. Za działalność twórczą nagrodzony m.in. Nagrodą Aedificjum Anno 2005 SARP o. Białystok (2006), wyróżnieniem Nagrody Roku SARP (2006) oraz – za całokształt twórczości – Honorową Nagrodą SARP o. Białystok im. Stanisława Bukowskiego (2012). Laureat m.in. nagrody Św. Brata Alberta (2005), nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego (2000), medalu Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny (2010), medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015). Jego działalność naukowo-badawcza i projektowa zorientowana jest na problematykę architektury miejsc kultu i pamięci, architekturę kulturowego pogranicza, tzw. teologię i filozofię architektury, antropologię kultury, etnologię oraz ochronę i konserwację zabytków. Realizuje projektową praktykę architektoniczną i konserwatorską, głównie w zakresie architektury i sztuki sakralnej.