prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski


prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Profesor sztuk plastycznych, od 1994 roku wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego, od roku 2003 – w Instytucie Sztuk Pięknych w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, a od roku 2008 – również w Instytucie Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W latach 1989-1994 odbył studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1994 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Aneks pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego w pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego. W 2019 roku decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych.