Daniel Rumiancew


Daniel Rumiancew

Autor performance’ów, filmów wideo, fotografii, instalacji i obiektów artystycznych. Studiował na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. We wczesnych pracach zajmował się problemem tożsamości, zwłaszcza w kontekście gender (performatywnością, procesualnym charakterem podmiotowości). Obecnie artysta bardziej koncentruje się na zagadnieniach społecznych i politycznych. Kładzie szczególny nacisk na kwestię marginalizowanej czy niedocenianej pracy i jej związków z ekonomią (opieka nieformalna, chałupnictwo, rzemiosło itd.). Do istotnych zagadnień w jego twórczości należy przestrzeń publiczna czy – dokładniej – odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, jaką ponoszą jej włodarze, a także obywatele. Prace artysty charakteryzują się ciągłym negocjowaniem dystansu, autor zadaje w nich pytanie, czy można być ironicznym i zaangażowanym jednocześnie. Często tworzy paradoksy wizualne, jak na przykład w prezentowanych na wystawie komputerowo przetworzonych pejzażach, na pozór mających czysto estetyczny charakter. Artysta mieszka w Warszawie, pracuje w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej.