Anna Katarzyna Maleszko Muzeum Narodowe w Warszawie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


Anna Katarzyna Maleszko

Historyk sztuki, kustosz kolekcji japońskiej Muzeum Narodowego w Warszawie, tłumaczka i redaktorka książek poświęconych sztuce dalekowschodniej i europejskiej, absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w sztuce japońskiej okresów Edo i Meiji. Zorganizowała lub współorganizowała wiele wystaw sztuki japońskiej w Warszawie i innych miastach, m.in. w Krakowie, Bytomiu, Gnieźnie, Gdańsku, Szczecinie, Gliwicach. Współpracowała przy wystawach organizowanych przez inne placówki kulturalne, m.in. Muzeum Literatury w Warszawie, Bibliotekę Narodową w Warszawie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Muzeum Narodowe w Gdańsku. Jest autorką i współautorką katalogów wystaw, a także opracowań i artykułów o sztuce dalekowschodniej. Członek Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych Japonii za zasługi w upowszechnianiu w Polsce kultury japońskiej i cesarskim orderem Wschodzącego Słońca, Złote i Srebrne Promienie.