prof. Aleksander Woźniak Instytut Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


prof. Aleksander Woźniak

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej, jest również promotorem i recenzentem dyplomów artystycznych. Jego dorobek naukowy obejmuje głównie działalność artystyczną w zakresie grafiki warsztatowej, a także pokrewne projekty z technologii grafiki. Na przestrzeni lat zajmował się: litografią barwną odbijaną z kamienia litograficznego i blachy aluminiowej, wklęsłodrukiem (cykle graficzne Przemiana, Przemiana 2 2006-2009). Autorskie eksploracje technik drzeworytu wodnego mokuhanga (2009-2013) zyskały w jego interpretacji nowe, ekspresyjne oblicze. W 2014 roku na podstawie zaprezentowanych cykli graficznych wykonanych autorską techniką drzeworytniczą obronił przewód habilitacyjny na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku. W tym czasie prowadził również doświadczenia dotyczące powstawania ręcznie czerpanego papieru japońskiego metodą nagashizuki. W 2015 roku opublikował artykuł podsumowujący swoje poszukiwania w zakresie litografii na aluminium. W latach 2015-2017 pracował twórczo głównie nad wielkoformatowymi czarno-białymi grafikami w technice drzeworytu olejnego. W roku 2018 zrealizował projekt artystyczny dotyczący kreatywnego obrazowania metodą strumieni rysunkowych. Projekt obejmował pobyt (visiting researcher) na wydziale grafiki Tokyo University of Arts w Japonii. W jego wyniku powstało dzieło artystyczne obejmujące ok. 1200 rysunków i grafik, które w 2018 roku zostały zaprezentowane na wystawie indywidualnej w BWA w Olsztynie. Dokumentacja projektu jest dostępna pod adresem internetowym:
https://yeh-yeh.blogspot.com/p/list-of-looking-at-tokyo-project-posts.html