Potrzebne jest skupienie, wewnętrzna cisza, chęć słuchania. Koji Kamoji w artystycznym dialogu z polskimi artystami

dr Anna Dzierżyc-Horniak
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Zastanawiając się nad kwestią obecności kultury japońskiej we współczesnej sztuce polskiej, nie sposób pominąć osoby Kojego Kamojego. Artysta urodzony w Tokio, mieszkający już 60 lat w Polsce, jest w tym kontekście twórcą szczególnym i osobnym. Z jednej strony deklaruje, że nie czuje się Polakiem, bo urodził się w Japonii. Z drugiej zaś, zdążył wrosnąć w polskie środowisko artystyczne i nieraz reprezentował Polskę podczas zbiorowych wystaw za granicą „Japonia versus Polska, Azja versus Europa. Przez całe moje artystyczne życie próbuję rozwiązywać ten problem” – mówi Kamoji. To, w jaki sposób się to dzieje, a zatem jak kształtuje się indywidualność twórcza między tradycją sztuki i kultury Dalekiego Wschodu a wpływami europejskimi, jest zagadnieniem bardzo ciekawym. Chciałabym jednakże spojrzeć na jego twórczość z nieco innej perspektywy – jako zjawisko transkulturowe, ale rozpatrywane poprzez dialog, jaki artysta nawiązuje z konkretnymi polskimi twórcami. Bez wątpienia przynależy on do polskiej kultury i dlatego można wskazać w ramach tej przynależności związki z artystami co najmniej dwóch generacji. Mam tu na myśli Henryka Stażewskiego, Edwarda Krasińskiego, Włodzimierza Borowskiego. Mówił o tym m.in. Wiesław Borowski, który z bliska obserwował drogę artystyczną Kamojego. Orientalna wrażliwość Kamojego wpisała się, poprzez relacje z twórczością polskich artystów, trwale w kontekst naszej sztuki, wpływając oczyszczająco i wzbogacająco na jej obraz. Interesują mnie wzajemne wpływy i artystyczne przyjaźnie, z których zrodziła się ta artystyczna wartość. Na przykładzie kilku realizacji, takich jak Niebieski pasek i cień (2004), Basho (1988), Dno Nieba (1994), Koji Kamoji, Edward Krasiński, Henryk Stażewski (1988), będę analizować, jak współczesny twórca, jakim jest Kamoji, sięga po duchowość i estetykę japońską, a czyni to, przerabiając na sobie między innymi „lekcję Stażewskiego”. To właśnie w tym dialogu Kamojego z polskimi artystami dostrzegam szczególny wymiar procesu odkrywania Europy (i Polski) przez Japonię, i odwrotnie – odkrywania Japonii przez Polskę.

 

Historyk sztuki, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obecnie pracuje w Instytucie Historii Sztuki KUL. Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę polską lat 60.-80., w tym w szczególności artystów z kręgu Galerii Foksal. Analizuje ponadto współczesne praktyki artystyczne rozwijane wokół kategorii „archiwum” (tzw. „impuls archiwalny”), inspiruje się też perspektywą badawczą ujmowaną jako „zwrot performatywny”. Autorka monografii o malarstwie Marii Stangret. Przygotowuje do wydania publikację, w której opisuje genezę powstania i pierwszy „heroiczny” okres działalności Galerii Foksal. Członek AICA i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.