dr Anna Dzierżyc-Horniak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata


dr Anna Dzierżyc-Horniak

Historyk sztuki, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, obecnie pracuje w Instytucie Historii Sztuki KUL. Jej zainteresowania badawcze obejmują sztukę polską lat 60.-80., w tym w szczególności artystów z kręgu Galerii Foksal. Analizuje ponadto współczesne praktyki artystyczne rozwijane wokół kategorii „archiwum” (tzw. „impuls archiwalny”), inspiruje się też perspektywą badawczą ujmowaną jako „zwrot performatywny”. Autorka monografii o malarstwie Marii Stangret. Przygotowuje do wydania publikację, w której opisuje genezę powstania i pierwszy „heroiczny” okres działalności Galerii Foksal. Członek AICA i Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.