Od działań w obszarze sztuki szpitalnej po współpracę nie do zastąpienia z polskimi artystami: Józefem Wilkoniem i Lidią Dańko

Masako Takahashi (Miura)
(Wonderful Art Production, Japonia)

Sztuka jest w stanie przynieść człowiekowi ulgę w trudnościach, z jakimi musi się w życiu zmagać – z chorobami, starością, niepełnosprawnością czy szkodami wyrządzonymi przez katastrofy naturalne. Sztuka ma potencjał, by zmieniać stan ludzkiego umysłu.

Opierając się na takim przeświadczeniu, artysta szpitalny stara się zaradzić poprzez sztukę wszystkim tego rodzaju problemom. Niniejsza prezentacja przedstawi próby podejmowane w tym zakresie oraz dokonane zmiany. Co nie jest powszechnie wiadome, polscy artyści, tacy jak Józef Wilkoń, również mieli swój udział w opisanej wyżej działalności artystycznej w Japonii. Przedstawię tutaj wspólne działania na rzecz japońskich dzieci, szpitali, a także muzeów.