Polsko-japońskie relacje. Działalność Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

prof. Jerzy Malinowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Przygotowana na otwarcie konferencji krótka relacja o polsko-japońskich kontaktach artystycznych od końca XIX wieku i badaniach sztuki japońskiej w Polsce. Przedstawienie polskich instytucji naukowych i muzeów zajmujących się sztuką japońską. Działalność Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata w zakresie badań, międzynarodowych konferencji polskich i japońskich historyków sztuki, teatrologów i konserwatorów dzieł sztuki, a także działalności wydawniczej. Informacja o pracach Komitetu Polska–Japonia 2019.