Nowa świątynia Świętego Mikołaja Japońskiego na Kamiennej Górce w Mińsku. Bliska tradycja Dalekiego Wschodu

prof. Jerzy Uścinowicz
(Politechnika Białostocka; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Św. Mikołaj Japoński to misjonarz i siewca prawosławia w Japonii. Mnich i hieromnich w Hakodate, archimandryta Tokio, a później biskup i arcybiskup Tokio i Całej Japonii. Tłumacz na język japoński Pisma Świętego, liturgii i ksiąg liturgicznych. Budowniczy cerkwi Nikorai-do w Tokio. Nie tyle jednak pątnik ruskiej diaspory w Japonii, co bardziej duchowy nauczyciel jej tamtejszego ludu. Silnie zakorzeniony w tradycji Dalekiego Wschodu. Święty prawosławnego pogranicza.

Projekt zespołu cerkwi prawosławnej Św. Mikołaja Japońskiego na Kamiennej Górce w Mińsku, to autorski ślad poszukiwania dziedzictwa misji jej patrona. Jego drogi do Boga w Japonii. Poszukiwania utraconego tam Raju, nowego japońskiego ogrodu Edenu. Cerkiew i jej otoczenie miały stać się bowiem świętą, odnowioną przestrzenią miasta. Jego rajską „kamienną górką”.

W pracy przedstawiono tę drogę. Odkrywa ona sens esencji i porządków architektury, zakodowanych w symbolach i archetypach ortodoksyjnej tradycji. Silnie zakorzenionych w kulturze bliskiego nam Zachodu, ale zorientowanych na chrześcijańskie przebóstwienie japońskiego Dalekiego Wschodu.