Polski ślad w Okayamie. Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii

Radosław Predygier
(Polska Misja Artystyczno-Naukowa, Okayama; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Polska Misja Artystyczno-Naukowa w Japonii jest organizacją powstałą z inicjatywy społecznej, stowarzyszoną przy Polskim Instytucie Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, działającą w ostatniej dekadzie epoki Heisei.

Misja ma na celu rozwijanie współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Cesarstwem Japonii w zakresie wymiany kulturalnej, nauk humanistycznych, w szczególności nauki o sztuce i działalności artystycznej. Referat przedstawi wydarzenia artystyczne i kulturalne organizowane i współorganizowane przez Misję, jej plany promocji polskiej kultury i sztuki w Japonii, a także przybliży słuchaczom region Okayamy.