dr Zbigniew Wałaszewski Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa


dr Zbigniew Wałaszewski

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki w Kolegium Edukacji Artystycznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, kulturoznawca i medioznawca; zajmuje się badaniem audiowizualności w kulturze popularnej.
Strony internetowe:
http://iea.edu.pl/index.php/iea/index/pl/kadra/71
http://aps.academia.edu/ZbigniewWałaszewski
https://orcid.org/0000-0002-4823-7205