prof. dr hab. Stanisław Baj


prof. dr hab. Stanisław Baj

Artysta urodzony w Dołhobrodach na Podlasiu. W latach 1972-1978 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 roku jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie. W latach 2006-2013 był prorektorem tej uczelni. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych.

Dorobek artystyczny Stanisława Baja obejmuje malarstwo, rysunek oraz grafikę. Dominują w nim portrety chłopskie, cykl prac poświęconych matce, pejzaże, dla których inspiracją są mieszkańcy Dołhobród, oraz nadbużańskie krajobrazy.