dr Przemysław Radwański Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa


dr Przemysław Radwański

Kulturoznawca, teoretyk i animator kultury, uczeń Stanisława Pietraszki. Zajmuje się aksjologią i performatyką­­, szczególnie ontologią wartości i badaniem twórczości Jerzego Grotowskiego. Większość aktywności zawodowej poświęcił pracy w instytucjach animacji kultury: olsztyńskiej Pracowni, Centrum Sztuki Współczesnej – Zamku Ujazdowskim, Ośrodku Edukacji Ekologicznej EKO-OKO, Ośrodku Kultury Alternatywnej, Federacji Inicjatyw Oświatowych. Przez 20 lat współtworzył programy zmieniające model edukacji w Polsce na demokratyczny i konstruktywistyczny: Edukacja w Naturze, Zielony Certyfikat, Mała Szkoła. Pracuje w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Praktykuje zen.