dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków


dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados
Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (studia na Wydziale Grafiki w latach 1993-1998). W 2007 roku uzyskała stopień doktory, a w 2017 stopień doktory habilitowanej. Od 2013 roku pracuje jako adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ważnym elementem jej pracy jest dziennik pisany od wielu lat oraz odbyte podróże artystyczne związane z papierem (zwłaszcza na Daleki Wschód), w swoich pracach odnosi się do biografii, tekstów i twórczości artystek awangardowych, m. in. Katarzyny Kobro, Erny Rosenstein, Marii Jaremy. Autorka koncepcji ciała uniwersalnego, współzałożycielka Grupy 13 – kobiet graficzek, stypendystka Mino Paper Art Village Project w Japonii w 2002 i 2006 roku, autorka cyklu wykładów i warsztatów „Japonia Forever”. Swoje prace prezentowała w Polsce, Japonii, USA, we Włoszech, Francji, w Szwecji, Niemczech, Danii, Rosji i w innych krajach. Prace artystki znajdują się w kolekcjach: Muzeum Papiernictwa w Mino, Galerii Prefektury Kanagawa, Muzeum Sztuki w Uppsali, Muzeum Narodowego w Krakowie, Galerii Sztuki w Kaliningradzie, Muzeum Sztuki Miejskiej w Cremonie, Muzeum Polskim w USA, w kolekcji Luciana Benettona we Włoszech, Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.