dr Magdalena Świercz-Wojteczek


dr Magdalena Świercz-Wojteczek

Absolwentka wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom pt. Identyfikacja Graficzna Firmy Eco, z zakresu projektowania graficznego i wystawiennictwa w pracowni prof. Henryka Chylińskiego, uzyskała w 2003 roku. W latach 2003-2005 odbyła studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa. W ramach pracy dyplomowej, pod kierunkiem prof. Adama Brinckena, stworzyła cykl prac malarskich Pejzaże. Podczas studiów uczęszczała na zajęcia w pracowni Tkaniny Artystycznej i Papieru Unikatowego. W latach 2006-2007 uczestniczyła do studium z zakresu Arteterapii organizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę. W 2012 roku uzyskała stopień doktora (praca dyplomowa pt. Malarstwo. Forty mojej egzystencji) na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2003 roku prowadzi wykłada w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2007 roku prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą w Fundacji Dziecko i Sztuka. Swoje dzieła pokazywała na wielu wystawach indywidualnych w Krakowie, Bydgoszczy, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Warszawie, Toruniu, Kielcach i włoskiej Colonnelli.