dr Magdalena Janota-Bzowska Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa


dr Magdalena Janota-Bzowska

Historyk sztuki, pedagog, grafik. Prowadzi zajęcia z historii sztuki i analizy dzieła dla studentów Katedry Sztuk Pięknych Kolegium Edukacji Artystycznej APS. Autorka książek, podręczników, artykułów, recenzji z zakresu sztuki i krytyki artystycznej, komisarz wystaw, autorka ilustracji książkowych i rysunków prasowych. Zajmuje się badaniem relacji między mistrzami i uczniami w obszarze sztuk pięknych, swoje prace graficzne i malarskie prezentuje na wystawach indywidualnych i zbiorowych.