Katarzyna Nowak Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Kraków


Absolwentka polonistyki (praca magisterska o relacjach między Polską a Japonią w okresie staropolskim) oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na UJ. Od 1995 roku związana z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” – najpierw jako asystent, st. asystent, kustosz, kierownik pionu merytorycznego, od 2008 roku jest zastępcą dyrektora ds. merytorycznych. Od wielu lat buduje program wzajemnych relacji między Polską a Japonią, współpracując z Ambasadą Japonii w Polsce, uniwersytetami w Polsce i Japonii oraz mniejszymi ośrodkami kultury.