Dwie drogi, jeden kierunek _Y_

dr Konrad Juściński
(Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań)

Podstawą mojego wystąpienia będzie prezentacja autorskich badań z zakresu sztuk wizualnych poświęconych zagadnieniu miejsca, przestrzeni i obiektu. Badania zrealizowano w ciągu trzech lat, wykorzystując wideo, performance, obiekty i instalacje. Opracowanie powstało na podstawie doświadczeń przeprowadzonych podczas dwóch rezydencji twórczych w Japonii (TOKAS Residency w 2016 roku w Tokio oraz AT ARTS Residency w Takamiya, Hikone prefektura Shiga w 2018 roku). Powstałe wówczas prace zostaną skonfrontowane z pracami studyjnymi zrealizowanymi w Polsce przed wizytą w Japonii i po niej.