Każde drewno ma własny ton, każdy dom ma swoją pieśń

Paweł Jasiewicz
(Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa)

Gospodarstwo Tanoharu w Minami Oguni ma dwa domy. Stary, 100 letni i nowy, stojący tuż obok. Wciśnięte między cedry i bambusy po lewej stronie, a rzekę po prawej. Między domami jest wąska ścieżka z płyt i mały staw z karpiami. Miejsce to stało się pretekstem do poznania lokalnie stosowanych technik stolarskich i cedru (Cryptometria Japonica). Współpraca z lokalnymi rzemieślnikami pozwoliła na zgłębienie wiedzy dotyczącej technik pracy w drewnie i stworzenie relacji, które mogły wydarzyć się tylko podczas wspólnej pracy. W raz z rozwojem projektów budowała się relacja rzemieślnik – projektant, a wymiana doświadczeń sprawiła, że powstałe przedmioty ukazują wysiłek twórczy zaangażowanych w ich wykonanie osób. Zrozumienie pracy rzemieślnika, materiału, właściwie użyta technika pozwoliły wydobyć z prostego kawałka drewna bogactwo materii, formę i rysunek. Referat jest próbą ukazania twórczości projektanta, jako zależności od kontekstu kulturowego, miejsce zamieszkania i kontaktu z rzemieślnikami pracującymi w ukochanym drewnie. Tak powstała kolekcja Sagi, Mizu, Hani, Melon będąca owocem pracy na rezydencji ASO Artist na wyspie Kiusiu.