Oddziaływania kulturowe pomiędzy Europą a Japonią w sztuce druków artystycznych – perspektywa twórcy

prof. Michael Schneider
(Tokijski Uniwersytet Sztuki [Geidai])

Wraz z pojawieniem się druku oraz sztuki druków artystycznych azjatyckie innowacje głęboko zmieniły świat Zachodu. Zazwyczaj opisujemy świat od czasów rewolucji technologicznej w dziedzinie druku, tzw. „uniwersum Gutenberga”, ale tak naprawdę świat ten jest dużo szerszy i opowiada historię wielu kulturowych powiązań. Za pomocą kilku przykładów postaram się pokazać poszczególne procesy i poprowadzić dyskusję, zakładając, że dzisiejsza historia sztuki to nie tylko opowieść o sztukach pięknych, ale także – a może zwłaszcza – historia sztuki drukowanej i publikowanej. Przyjrzenie się wzajemnym relacjom, zależnościom i wpływom pomiędzy Japonią a Europą oraz znaczeniu publikowania i dystrybucji obrazów dla kultury wizualnej, która znajduje się obecnie w procesie szybkiej globalizacji, zachęca do dalszych badań i dyskusji. Po ukończeniu studiów z zakresu druku artystycznego w Europie i Japonii moja prawie trzydziestoletnia kariera artystyczna na tym polu pozwoliła mi często przemieszczać się pomiędzy tymi dwoma obszarami. Obecnie pracując i mieszkając w Japonii, mam okazję patrzeć na znany mi zachodni pogląd na świat z dystansu, który wyostrza mój zmysł krytyczny i pozwala powtórnie ocenić pewne zjawiska. Perspektywa twórcy na wzajemne relacje japońsko-europejskie będzie się skupiać nie tylko na artefaktach, ale również na procesie ich tworzenia i materiałach, z jakich są zrobione, a także czynnikach niezbędnych każdemu twórcy, aby przetrwać w swoim społeczeństwie.