Japońskość w działaniach współczesnych artystów polskich na przykładzie polsko-japońskiej wystawy sztuki współczesnej Celebration

Paweł Pachciarek
(Osaka University; Instytut Adama Mickiewicza, Poznań; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Analizując projekt „Celebration” – największe i najbardziej spektakularne wydarzenie w historii polsko-japońskiego wystawiennictwa i kuratorstwa sztuki współczesnej – zamierzam wykazać , w jaki sposób „polski” i „japoński” determinant wpłynął wzajemnie na artystów, ich strategie i prace.

21 artystek, artystów i kolektywów artystycznych z dwóch odległych geograficznie i kulturowo środowisk poprzez serię rezydencyjnych pobytów artystyczno-badawczych i działań w Japonii i Polsce mogło wziąć udział w „żywym dialogu”. Dzięki bezpośrednim kontaktom artystki i artyści z obu krajów byli stale konfrontowani z odmiennymi perspektywami, przez co mogli wykorzystać unikatowe, wyjątkowo sprzyjające warunki do wzajemnej wymiany doświadczeń.

W prezentacji znaczący nacisk jest położony na podkreślenie tego, jak pobyty rezydencyjno-badawcze realizowane na przestrzeni niemal dwóch lat wpłynęły na proces twórczy i w jak wielu przypadkach doprowadziły do ewolucji wcześniejszych zamierzeń, adaptacji do lokalnego kontekstu i rozbudowania lub całkowitej zmiany prac.

Kuratorami wystaw z cyklu „Celebration” są prof. Akiko Kasuya i Paweł Pachciarek, a w Szczecinie również Stanisław Ruksza, natomiast funkcję doradcy programowego pełni prof. Akira Tatehata. Wystawa jest częścią głównych obchodów setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią i odbywa się w kolejności chronologicznej w Kioto (18 maja–23 czerwca), Poznaniu (31 maja–7 czerwca) oraz Szczecinie (13 czerwca–31 sierpnia).